Ekofarma Javorník

Ekofarma Javorník

PROČ JE BIO MLÉKO CHUTNĚJŠÍ NEŽ TO BĚŽNÉ?
Protože krávy se pasou celoročně venku a nejsou zavřeny v kravíně a krmeny siláží jako ostatní. V zimě jsou krmeny vlastním senem z valaškých luk.