Ochrana osobních údajů

Údaje získané prostřednictvím komunikačních formulářů jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.


VON s.r.o. veškeré takto získané údaje užívá výhradně pro svou vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. S těmito osobními údaji je nakládáno pouze a výhradně v rozsahu nezbytně nutném k plnění smlouvy.