Ekofarma Deblín

Ekofarma Deblín

V každém případě lze říci, že konzumenti mají jistotu, že certifikované produkty z ekologického zemědělství byly vyprodukovány bez vstupů rizikových látek. Tedy způsobem s pozitivním efektem pro jejich kvalitu, pro lidské zdraví a pro životní prostředí. Řada studií prokazuje, že bioprodukty obsahují podstatně nižší rezidua pesticidů než konvenční produkty. Obecně je obsah dusičnanů v zelenině vypěstované v režimu ekologického zemědělství nižší než v zelenině z konvenčního zemědělství. Také výsledky výzkumů založené na standardních metodách testování ukazují, že ovoce a zelenina z ekologického zemědělství chutná lépe.

Literatura:
Urban, Jiří, Šarapatka, Bořivoj: Ekologické zemědělství I. MŽP, Praha 2003.
Hajšlová, Jana, Schulzová, Věra: Porovnání produktů ekologického a konvenčního zemědělství. ÚZPI, Praha 2006.
Aföldi, Thomas, et al.: Quality and Safety of Organic Products. Nr. 4, May 2006, Brogle Druck, Gipf-Oberfrick 2006